Styret 2018

Eiker Ride- og Kjøreklubb


Styret

Styret har møter for planlegging av aktiviteter.

Saker kan meldes inn til posterkk@hotmail.com.


Leder:

May-Liss Heggelund, Mjøndalen


Nestleder:

Jeanet Nyhus Pettersen, Åmot


Kasserer:

Veronica Samnøy, Solbergelva
Sekretær:

Lill Merethe Aasebø, Hokksund


Styremedlemmer:

Mari Lie Celius, Hokksund


Thea Kristine Nilsen, Mjøndalen
Vara:

Martine Øhren Nordset, Skotselv


Veronika Steiner, Mjøndalen
Revisorer:

Kristi Hansen Finsrud, Åmot

Torbjørn Pettersen


Valgkomitè:

Charlotte Tuften, Hokksund